صفحه اول
 

لطفا چند لحظه صبر نماييد

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 6

انسانهای عاقل و خردمند، اگر مرتکب خطائی شوند فقط به پشیمان شدن اکتفاء نمی کنند؛ بلکه درصدد جبران آن برمی آیند.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 6
تاریخ انتشار: 1395/10/3

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 5

صاحبان خرد ناب «اولوالالباب» هیچگاه با انفاق و بخشش خسته و ملول نمی شوند، بلکه با تکرار آن احساس سرور و معنویت به آنها دست می دهد.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 5
تاریخ انتشار: 1395/9/19

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 4

انسان مؤمن باید به این معرفت و شناخت برسد که همه قدرت ها در دست خداست، و اوست که عطاء می کند و روزی می دهد؛ پس باید خود را به کسی که خالق است بسپارد. و گمان نکند که غیر او روزی دهنده است.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 4
تاریخ انتشار: 1395/9/12

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 3

اهل صبر به کسی که در سکون و انزوا و گوشه­ گیری و توقف و رکود باشد اطلاق نمی شود، بلکه «صبر» نوعی حرکت و مقاومت و استقامت است در برابر هر آنچه که مانع رشد و کمال می­ شود.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 3
تاریخ انتشار: 1395/9/5

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 2

یکی از بارزترین شاخصه­ها و ویژگی­هایی انسان­های صاحب خرد ناب و اندیشه، صبور بودن آنان در مشکلات سخت است؛ که برای جلب رضایت الهی بدان آزمایش می­ شوند.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 2
تاریخ انتشار: 1395/8/28

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 1

مهمترین عهد خدا عهد عبادت و بندگی و در مسیر حق و صراط مستقیم بودن است.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 1
تاریخ انتشار: 1395/8/21

اسلام شناسی 194 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 39

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ
 اسلام شناسی 194 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 39
تاریخ انتشار: 1395/8/15

اسلام شناسی 193 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 38

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ
 اسلام شناسی 193 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 38
تاریخ انتشار: 1395/8/15

اسلام شناسی 192 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 37

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ
 اسلام شناسی 192 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 37
تاریخ انتشار: 1395/8/15

حیات و زندگی در نگاه امام حسین(ع)

امام حسین(ع) غفلت از یاد خداوند و به­ فراموشی سپردن خدای تعالی را عامل مهمی برای غوطه ور شدن در گناهان می داند
 حیات و زندگی در نگاه امام حسین(ع)
تاریخ انتشار: 1395/8/15

اسلام شناسی 191 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 36

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ
 اسلام شناسی 191 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 36
تاریخ انتشار: 1395/8/15

اسلام شناسی 190 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 35

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ
 اسلام شناسی 190 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 35
تاریخ انتشار: 1395/8/15

اسلام شناسی 189 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 34

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ
 اسلام شناسی 189 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 34
تاریخ انتشار: 1395/8/15

اسلام شناسی 186 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 31

خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ
اسلام شناسی 186 ــ اسلام و حقوق اخلاقی 31
تاریخ انتشار: 1395/7/27

موارد

1

تا

15

از

112

مورد